Expedice na Pik (štít) revoluce - 6974 m - Pamír

úvod informace deníky fotografie panoramata film kniha hostů kontakty
sponzoři 

Popis přístupu

K Piku revoluce jsme putovali dolinou Tanymas a po ledovci Grumm-Gržimajlo.

Cesta dolinou představuje vzdušnou čarou asi 20 km, cesta po ledovci zhruba stejnou vzdálenost. Po přímkách jsme se samozřejmě nepohybovali a proto jsme ušli nejméně 60 kilometrů.

Níže si můžete stáhnout data z GPS. Význam jednotlivých bodů je jasný z jejich názvů.

Tanymas

Přístup k hoře jsme začali v místě, kde se cesta od jezera Karakul do Kudary připojuje k řece Tanymas. Až téměř sem je možné dojet automobilem.

Postupovali jsme po levém břehu řeky Tanymas a postupně brodili její přítoky: Kokdžar, Kirčindžinglu a Jamandžinglu.

V blízkosti ústí řeky Jamandžingla se Tanymas rozlévá do několika ramen a jeho spád a tedy i síla proudu je menší. Zde se nám ho podařilo přebrodit.

Cesta po pravém břehu od ústí Jamandžingly byla bez problémů.

Je třeba dodat, že tok Tanymasu se může významně změnit během pouhých několika dnů. S ohledem na tento fakt je nutné náš popis užívat. Může se snadno stát, že hladina řeky stoupne natolik, že ji není možné přebrodit tam, kde jsme to udělali my. V takovém případě je nutné pokračovat po levém břehu a brodit až někde dál. Bude pak ale pravděpodobně nemožné držet se na dně doliny, protože se tu řeka přimyká ke skalnatým svahům. V souboru pro Google Earth najdete i trasu, kterou tu procházeli roku 2009 Rusové, kteří Tanymas nedokázali v této partii přebrodit.

Grumm-Gržimajlo

Spodní část ledovce jsme obcházeli. Drželi jsme se většinou přesně v zářezu mezi sutí pokrytým bokem ledovce a strmým hlinitým svahem. Místy jsme se vydali do travnatých strání nad ledovcem.

Na led jsme nastoupili teprve v blízkosti našeho tábora číslo 6.

Další postup po ledovci je bez problémů.

Sedlo vertikál

Sedlo vertikál (6050m) se stalo nejvyšším bodem, kterého jsme dosáhli. Je ploché a rozlehlé a pod sněhem se tu skrývá překvapivě mnoho trhlin. Výstup jsme vedli vlevo (červená line), sestup po pravé straně (modrá linka).

Linie našho výstupu je poněkud kratší a méně strmá. Trhlina je tam výrazně užší. Poslední partii svahu je možné lézt po skále nebo po sněhu. Chybí tu převěj, oblast převěje (tj. posledních asi 15 výškových metrů) je ale tvořena tvrdým ledem a její přelezení vyžaduje znalosti ledové techniky, dva cepíny, šrouby.

Sestup na druhé straně je strmější a trhlina je tu výrazně širší. Úplně zde však chybí obtížná ledová partie.

Data

Data si můžete stáhnout v těchto formátech:

Jaroslav Bartoš, horolezec, lhář, podvodník, kauza